Sprawozdanie z prac zarządu w latach 2013-2016

Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie dział od 14 października 2013 roku i liczy 102 słuchaczy to miejsce, gdzie osoby starsze przyjemnie,interesująco i aktywnie mogą spędzić swój wolny czas.To miejsce gdzie starsi ale zawsze młodzi duchem Seniorzy przychodzą na zajęcia nie tylko zdobywać wiedzę,lecz również,a może przede wszystkim – integrować się -poznawać rówieśników,zawierać przyjaźnie,wymieniać się doświadczeniami,wspierać i dobrze się ze sobą bawić!
Nasze działania są ukierunkowane na współpracę z młodzieżą oraz na zapobieganiu wykluczeniu społecznemu osób 60 +.Każdy z nas ma ukryte zdolności o których często nawet nie wie należało stworzyć warunki a na efekty nie trzeba długo czekać .

Zarząd BUTW mając na względzie potrzebę całożyciowej edukacji człowieka , rolę jaką odgrywa uczenie si w każdym okresie życia , doceniając potencjał uczenia się międzypokoleniowego otwartego na doświadczenie osób starszych i nowe umiejętności osób młodych ,z myślą o promowaniu aktywnego stylu życia w okresie starości i tworzeniu przyjaznych warunków integracji pokoleń podpisał porozumienie o współpracy z Politechniką Koszalińską Wydział Technologii i Edukacji oraz Uniwersytetem Szczecińskim Wydział Humanistyczny .

Zarząd BUTW zorganizował dla swoich słuchacz i mieszkańców Bornego Sulinowa w ciągu trzech lat 36 spotkań wykładów w których udział brało 1830 osób tematyka spotkań była bardzo różna od zdrowia po ekologię,prawo,literaturę, historię itp{ Gmina Borne Sulinowo – zarys historyczny – mgr D. Czerniawski ,Niezwykłe losy Tryptyku Jana Zamojskiego dr inż. T Skowronek, Dieta osób po 50- tym roku życia

mgr Inż. K. Zielińska Zatrucie czadem – profilaktyka i pomoc medyczna – bryg. mgr inż. J. Jagodzki ,Prawo konsumencki mgr inż. T. Bobryk, Wiem znam działania bezpieczny senior- spotkanie z Komendantami Jednostek Straży Pożarnej,Straży Miejskiej i Policji,
Rak skóry dr J Herdie – Dauglas onkolog , Ubezpieczenia mgr E,Romanowska , Kaszuby – kraina o niebieskich oczach, Pogoda a zdrowie nieżyjący już prof. dr hab. J. Cyberski , Stan środowiska geograficznego w gminie Borne Sulinowo dr W. Michalska ,Samorząd powiatowy w Polsce, starosta Krzysztof Lis Historia i zadania samorządu gminnego Burmistrz Renata Pietkiewicz – Chmyłkowska ,Indie inspiracje z podróży – doc. dr A. Moniak , Kultura i polityka w Polsce lat 1945-2011 z perspektywy Pomorza Zachodniego dr B. Szorgut,
Zamek Królewski w Warszawie – historia i odbudowa B. Wybranowska , Żywienie w chorobach dieto-zależnych mgr K. Zielińska , Historia Pomorza do 1945 r prof. dr hab. .K. Kozłowski, Przemiany po 1945 dr P. Gut ,Dzień z życia wilka mgr I. Kraemer Polityka senioralna państwa część I i II mgr R. Turlej, Pory roku wiosna dr W .Michalska , Historia ubioru na przestrzeni wieków L. Malinowski kostiumolog , Moje pieniądze K . Zwarzyn NBP , Przysłowia mądrością narodu mgr K. Rogulska , Odnawialne źródła energii mgr inż. A . Sigiel – Dopierałą , Wojsko Polskie w walkach o Wał Pomorski – R. Prus , Wpływ przemian cywilizacyjnych na funkcjonowanie rodziny – ks. dr M. Kołaciński , Szlak bojowy II Armii Andersa i Hymny Polskie – B. Wybranowska ,Wielokulturowość we współczesnym świecie –
doc. dr A. Moniak , Ekologia J. Pawłowicz , Oni mieli naście lat – B. Wybranowska ,Człowiek nauka technika
dr B. Szorgut ,Skrzypek na dachu – tenor M. Narusewicz , Obraz niepełnosprawności w mediach – dr L. Maksymowicz ,Czas jako źródło radości dr B. Bugajska , Telefon komórkowy przyjaciel czy wróg – J. Zyndram Maszkowski , Historia Polski w pieśni i poezji – B. Wybranowska , Sowy – dr W. Michalska ,Agnieszka Osiecka – B. Wybranowska , Porady dotyczące zdrowia – M. Filipiak , W dechę film o drzewie A. Kalwat, Znani Polacy – jeńcy Obozu Oflag IID –
dr inż T. Skowronek , Historia Biblii kś. J. Stadnik ,Alfabet Madagaskaru – M. Szulim . }
Nasi słuchacze uczestniczą w zajęciach fakultatywnych których było 813 godz a uczestniczyło 422 osoby gdzie rozwijają swoje zainteresowania , poprawiają kondycję zdrowotną w 10 tematycznych kołach .
Bardzo chętnie uczestniczymy w spotkaniach z ciekawymi ludźmi {M. Derejczuk – podróżnik, E. Kamiński -aktor , L. Łącz aktorka ,M. Dzięgiel aktor M. Ominalowicz reportażystka ,B. Cieślar aktor,M. Narusewicz tenor ,M. Chryniewicz aktor,A. Stanisławska laureatka godki slonskiej ,

P. Harnus solista zespołu Śląsk} takich spotkań w których uczestniczyliśmy jako organizatorzy lub współorganizatorzy odbyło się 24 udział 615 os.
Poznają kraj i okolice wycieczki 21 udział 550 os .Sport i rekreacja Nordik Wolking,Bule,wycieczki rowerowe , uczestniczyło około 150 os. Byliśmy organizatorami takich imprez integracyjnych {Spotkania z tradycją Śląsk, Kaszuby ,Powitanie wiosny, oraz wspó ł- organizatormi Piknik ekologiczny , Noc Świętojańska ,Andrzejki , Dzień babci i dziadka , Kolędy z babcinego kufra , Mikołajki dla dzieci} w których udział brało 640 os.
Jesteśmy organizatorami Festiwalu Nauki którego odbyły się dwie edycje w których udział brało 1555 os.{Centrum Kopernika z Warszawy .gdzie wystawę zwiedziły wszystkie dzieci z naszej gminy oraz Politechnika Koszalińska }
Organizujemy wyjazdy do placówek kulturalnych teatru , kina , opery które cieszą się dużą popularnością wśród słuchaczy 8 wyjazdów 280 uczestników.
Zorganizowano 3 wystawy prac naszych słuchaczy . {MBP , DPS ,
BKO }Nasze artystki malarki brały udział w plenerach organizowanych na terenie miasta jak również w Dziwnówku, ,
Nie tylko żyjemy nauką organizujemy dwa razy w roku „Międzypokoleniowy Turniej w BULE w 4 turniejach uczestniczyło 110 osób .
Odpowiadając na zainteresowanie tworzymy Centrum wolontariatu i mentoringu które będzie działać przy BUTW.

Podsumowując nasze działania zorganizowaliśmy 920 godz. zajęć w których udział brało 6 172 osoby nasi słuchacze i mieszkańcy miasta Borne Sulinowo. Wszystkie nasze działania służyły poszerzeniu umiejętności , poprawie sprawności ruchowej , psychicznej naszych słuchaczy integracji wewnątrz i międzypokoleniowej.
Serdecznie dziękuję za te trzy lata ciężkiej pracy Barbary Wybranowskiej , Bogusławy Celer , Heleny Kwiatek , Danuty Kmiecik , Ewy Szczepanowskiej, Korneli Lewndowskiej .
Słowa podziękowania należą się również Pani Burmistrz Renacie Pietkiewicz – Chmyłkowskiej za wsparcie finansowe i duchowe,
Panu Staroście Szczecineckiemu Krzysztofowi Lisowi za wsparcie finansowe wszystkim naszym darczyńcą którzy wsparli nas finansowo oraz włożyli duży wkład własnej pracy jako wolontariusze słowa podziękowania należą się również wszystkim prelegentom , instruktorom za wsparcie merytoryczne , za poświęcony czas dziękuję .

Wyjazd edukacyjny do Szczecina

ZAPROSZENIE
Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie zaprasza słuchaczy
i mieszkańców do wspólnego wyjazdu edukacyjnego do Szczecina w dniu 17 maja 2017 
w programie :
Zwiedzanie miasta ( Zamek Książąt Pomorskich , Katedra , Plac Orła Białego , Wały Chrobrego , Jasne Błonie ) również obiad oraz przerwa kawowa z widokiem na panoramy miasta z 22 piętra.
Na zakończenie koncert w Filharmonii
pt” Konieczny ? Koniecznie – piosenki Zygmunta Koniecznego śpiewa Agata Zubel
koszt 80.00 zł od osoby
zapisy Biuro BUTW
w godz. 11.00 do 13.00 codziennie
Miejska Biblioteka Publiczna ul. Szpitalna 1
Borne Sulinowo

Zarząd BUTW

Sztuka pisania listów

ZAPROSZENIE

Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku

w Bornem Sulinowie

zaprasza słuchaczy

na wykład

Pani Teresy Żarskiej

„ Sztuka pisania listów „

23 luty 2017 r o godz.11.00
do Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bornem Sulinowie

Niebo istnieje naprawdę

ZAPROSZENIE
Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie

zaprasza słuchaczy
na spotkanie
z Panią Barbarą Wybranowską
film pt.”Niebo istnieje naprawdę „
z cyklu życie po życiu”

12 stycznia o godz.11.00
do Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bornem Sulinowie

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozadawczo Wyborcze Członków BUTW

Borne Sulinowo dnia 29.12.2016.

Zarząd Borneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie
Zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków BUTW

w dniu 24 stycznia 2017 r na godz. 16.00 w terminie I w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w II terminie po upływie 15 minut w tym samym dniu bez względu na liczbę obecnych.
w
Budynku Kulturalno Oświatowy Al. Niepodległości 28 w Bornem Sulinowie
z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków :
Wybór Przewodniczącego walnego Zebrania
Przyjęcie porządku obrad.
Wybór sekretarza Walnego Zebrania Członków
Wybór komisji skrutacyjnej w przedmiocie obrad członków BUTW i jego zdolności do podejmowania uchwał
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności BUTW od 1.01.2016 do 31.12.2016
oraz od 14.10.2013 do 31.12.2016 r .
3. Sprawozdanie finansowe z działalności za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 r
4. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z działalności merytorycznej i finansowej
od 1.01.2016 do 31.12.2016 r oraz od 14.10.2013 do 31.12.2016 r
5. Podjęcie uchwał :
Uchwała nr 1 zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres 1.01.2016 do 31.12.2016 r
Uchwała nr 2 zatwierdzenie sprawozdania z działalności za okres 1.01.2016 do 31.12.2016 oraz za okres 14.10.2013 do 31.12.2016 r
Uchwała nr 3 zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 oraz od 14.10.2013 do 31.12.2016 r
Uchwała nr 4 zatwierdzenie bilansu i rachunku wyników za 2016 r
Uchwała nr 5 udzielenie absolutorium Zarządowi za okres 1.01.2016 do 31.12.2016 oraz za okres od 14.10.2013 do 31.12.2016 r6.
Uchwała nr 6 udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 oraz za okres 14.10.2013 do 31.12.2016 r
Uchwała nr 7 przyjęcie zmian w statucie
Uchwała nr 8 wybór nowych władz BUTW
Uchwała nr 9 wybór komisji rewizyjnej .
Uchwała nr 10 delegowanie członka BUTW do Rady LGD Pojezierze Razem
6.Wolne wnioski .
7.Zakończenie zebrania.

Zarząd BUTW

Kwiecień 2017
P W Ś C P S N
« lut    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Archiwa

Przyjaciele

logo-borne
logo-mbp
logo-ckir
logo-bko
rimaster-logo
logo-sm
logo-lasy2
logo-pafw
logo-arfp
logo-tratwa
RADA OSIEDLA 1 i 2

Agencja PKO BP
Borne Sulinowo