„Osobowość”

ZAPROSZENIE

Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie

zaprasza

słuchaczy na wykład

Pana Sławomira Krakowskiego

pt.„ Osobowości ”

22 czerwca 2017 r o godz.10.00
do Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bornem Sulinowie

Zarząd BUTW

Czas szybko mija zakończenie roku akademickiego 2016/2017

Szanowni Państwo! Z żalem stwierdzam, że bardzo szybko upłynął nam kolejny rok naszego akademickiego życia, jednak tylko dlatego tak się stało, ponieważ wypełniliśmy go mnóstwem ciekawych wydarzeń. Jestem pewna, że prawie każdy z nas może śmiało powiedzieć, że w tym roku miał możliwość rozwinąć swoje nowe umiejętności w różnych dziedzinach, a także nie stronił od podniesienia swojej aktywności fizycznej.
„Tak mówią o nas 60+.
Stąd każdy rok sobie ceniąc .
Jesteśmy bardzo bogaci już .
Gdyż czas to pieniądz .fraszka Włodzimierz Postułka „
i tak na bogaceniu się w doświadczenia minął nam następny rok akademicki. Pragnę w imieniu własnym i zarządu podziękować za wytrwałość , uśmiech i radość jaką daje uczestnictwo w naszych zajęciach.
Dziękuję naszym wolontariuszką
Pani Barbarze Wybranowskiej która poświęciła dużo swojego czasu i umiejętności na działania w Klubie Miłośników Literatury, Historii i Sztuki tworząc niezapomniane spotkania , dziękuję za czas i serce
Helenie Kwiatek za poświęcony czas naszym słuchaczom ucząc od podstaw sztuki rysunku dziękuj
Bogusi Celer która już trzeci rok prowadzi sekcję malarstwa dziękuję za zaangażowanie i cierpliwość
Dziękuję Panu Piotr Łoza za to że nauczył nas angielskiego.
Serdeczne podziękowania dla Pań Darii Szkuta , Agnieszki Pawlak , Doroty Stanisławskiej za wspólne zorganizowanie i prowadzenie projektu „Anioły są wśród nas” w którym uczestniczyły dzieci z Przedszkola „Jedyneczka „, Szkoły Podstawowej , Zespołu Szkół oraz nasi słuchacze, prace powstałe w ramach projektu można był podziwiać w auli BKO w Bornem Sulinowie .
Mój anioł jest, jak ja,
gdy jestem smutna
w jego oku kręci się łza,
a kiedy się śmieję,
to jego anielska twarz promienieje,
Dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do sukcesu naszego Uniwersytetu .
Certyfikaty wręczyła Pani Burmistrz Bornego Sulinowa Renata Pietkiewicz Chmyłkowska

Uroczystość uświetnił występ Borneński Wrzosów słuchaczek BUTW oraz
młodych artystów uczniów Marcina Naruszewicz Dominika Milczacha z Broczyna  który wykonał słynne arie Funiculi funciula oraz Mamma orza  Zuzanna  Kałamarz ze Złocieńca która wykonała arie Non so piu cosa son , Think of me , My heart will go on , Przetańczyć całą noc . Brawom nie było końca serdecznie dziękuję młodym artystom .

Zakończenie Roku Akademickiego 2016/2017

Czas na podsumowanie roku akademickiego  2016/2017

Zarząd Borneńskigo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie

zaprasza słuchaczy i mieszkańców na zakończenie roku akademickiego 2016/2017

w dniu 2 czerwca 2017 r o godz. 16.00

do Budynku Kulturalno Oświatowego Al.Niepodległości 28 w Bornem Sulinowie

uroczystość uświetni występ tenora Marcina Naruszewicza

Zarząd BUTW

„ Wydra – ambasador czystych wód ”

Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie

zaprasza słuchaczy

na wykład

Pani dr Wioletty Michalskiej

pt.„ Wydra – ambasador czystych wód ”

25 maja 2017 r o godz.11.00
do Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bornem Sulinowie

Sprawozdanie z prac zarządu w latach 2013-2016

Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie dział od 14 października 2013 roku i liczy 102 słuchaczy to miejsce, gdzie osoby starsze przyjemnie,interesująco i aktywnie mogą spędzić swój wolny czas.To miejsce gdzie starsi ale zawsze młodzi duchem Seniorzy przychodzą na zajęcia nie tylko zdobywać wiedzę,lecz również,a może przede wszystkim – integrować się -poznawać rówieśników,zawierać przyjaźnie,wymieniać się doświadczeniami,wspierać i dobrze się ze sobą bawić!
Nasze działania są ukierunkowane na współpracę z młodzieżą oraz na zapobieganiu wykluczeniu społecznemu osób 60 +.Każdy z nas ma ukryte zdolności o których często nawet nie wie należało stworzyć warunki a na efekty nie trzeba długo czekać .

Zarząd BUTW mając na względzie potrzebę całożyciowej edukacji człowieka , rolę jaką odgrywa uczenie si w każdym okresie życia , doceniając potencjał uczenia się międzypokoleniowego otwartego na doświadczenie osób starszych i nowe umiejętności osób młodych ,z myślą o promowaniu aktywnego stylu życia w okresie starości i tworzeniu przyjaznych warunków integracji pokoleń podpisał porozumienie o współpracy z Politechniką Koszalińską Wydział Technologii i Edukacji oraz Uniwersytetem Szczecińskim Wydział Humanistyczny .

Zarząd BUTW zorganizował dla swoich słuchacz i mieszkańców Bornego Sulinowa w ciągu trzech lat 36 spotkań wykładów w których udział brało 1830 osób tematyka spotkań była bardzo różna od zdrowia po ekologię,prawo,literaturę, historię itp{ Gmina Borne Sulinowo – zarys historyczny – mgr D. Czerniawski ,Niezwykłe losy Tryptyku Jana Zamojskiego dr inż. T Skowronek, Dieta osób po 50- tym roku życia

mgr Inż. K. Zielińska Zatrucie czadem – profilaktyka i pomoc medyczna – bryg. mgr inż. J. Jagodzki ,Prawo konsumencki mgr inż. T. Bobryk, Wiem znam działania bezpieczny senior- spotkanie z Komendantami Jednostek Straży Pożarnej,Straży Miejskiej i Policji,
Rak skóry dr J Herdie – Dauglas onkolog , Ubezpieczenia mgr E,Romanowska , Kaszuby – kraina o niebieskich oczach, Pogoda a zdrowie nieżyjący już prof. dr hab. J. Cyberski , Stan środowiska geograficznego w gminie Borne Sulinowo dr W. Michalska ,Samorząd powiatowy w Polsce, starosta Krzysztof Lis Historia i zadania samorządu gminnego Burmistrz Renata Pietkiewicz – Chmyłkowska ,Indie inspiracje z podróży – doc. dr A. Moniak , Kultura i polityka w Polsce lat 1945-2011 z perspektywy Pomorza Zachodniego dr B. Szorgut,
Zamek Królewski w Warszawie – historia i odbudowa B. Wybranowska , Żywienie w chorobach dieto-zależnych mgr K. Zielińska , Historia Pomorza do 1945 r prof. dr hab. .K. Kozłowski, Przemiany po 1945 dr P. Gut ,Dzień z życia wilka mgr I. Kraemer Polityka senioralna państwa część I i II mgr R. Turlej, Pory roku wiosna dr W .Michalska , Historia ubioru na przestrzeni wieków L. Malinowski kostiumolog , Moje pieniądze K . Zwarzyn NBP , Przysłowia mądrością narodu mgr K. Rogulska , Odnawialne źródła energii mgr inż. A . Sigiel – Dopierałą , Wojsko Polskie w walkach o Wał Pomorski – R. Prus , Wpływ przemian cywilizacyjnych na funkcjonowanie rodziny – ks. dr M. Kołaciński , Szlak bojowy II Armii Andersa i Hymny Polskie – B. Wybranowska ,Wielokulturowość we współczesnym świecie –
doc. dr A. Moniak , Ekologia J. Pawłowicz , Oni mieli naście lat – B. Wybranowska ,Człowiek nauka technika
dr B. Szorgut ,Skrzypek na dachu – tenor M. Narusewicz , Obraz niepełnosprawności w mediach – dr L. Maksymowicz ,Czas jako źródło radości dr B. Bugajska , Telefon komórkowy przyjaciel czy wróg – J. Zyndram Maszkowski , Historia Polski w pieśni i poezji – B. Wybranowska , Sowy – dr W. Michalska ,Agnieszka Osiecka – B. Wybranowska , Porady dotyczące zdrowia – M. Filipiak , W dechę film o drzewie A. Kalwat, Znani Polacy – jeńcy Obozu Oflag IID –
dr inż T. Skowronek , Historia Biblii kś. J. Stadnik ,Alfabet Madagaskaru – M. Szulim . }
Nasi słuchacze uczestniczą w zajęciach fakultatywnych których było 813 godz a uczestniczyło 422 osoby gdzie rozwijają swoje zainteresowania , poprawiają kondycję zdrowotną w 10 tematycznych kołach .
Bardzo chętnie uczestniczymy w spotkaniach z ciekawymi ludźmi {M. Derejczuk – podróżnik, E. Kamiński -aktor , L. Łącz aktorka ,M. Dzięgiel aktor M. Ominalowicz reportażystka ,B. Cieślar aktor,M. Narusewicz tenor ,M. Chryniewicz aktor,A. Stanisławska laureatka godki slonskiej ,

P. Harnus solista zespołu Śląsk} takich spotkań w których uczestniczyliśmy jako organizatorzy lub współorganizatorzy odbyło się 24 udział 615 os.
Poznają kraj i okolice wycieczki 21 udział 550 os .Sport i rekreacja Nordik Wolking,Bule,wycieczki rowerowe , uczestniczyło około 150 os. Byliśmy organizatorami takich imprez integracyjnych {Spotkania z tradycją Śląsk, Kaszuby ,Powitanie wiosny, oraz wspó ł- organizatormi Piknik ekologiczny , Noc Świętojańska ,Andrzejki , Dzień babci i dziadka , Kolędy z babcinego kufra , Mikołajki dla dzieci} w których udział brało 640 os.
Jesteśmy organizatorami Festiwalu Nauki którego odbyły się dwie edycje w których udział brało 1555 os.{Centrum Kopernika z Warszawy .gdzie wystawę zwiedziły wszystkie dzieci z naszej gminy oraz Politechnika Koszalińska }
Organizujemy wyjazdy do placówek kulturalnych teatru , kina , opery które cieszą się dużą popularnością wśród słuchaczy 8 wyjazdów 280 uczestników.
Zorganizowano 3 wystawy prac naszych słuchaczy . {MBP , DPS ,
BKO }Nasze artystki malarki brały udział w plenerach organizowanych na terenie miasta jak również w Dziwnówku, ,
Nie tylko żyjemy nauką organizujemy dwa razy w roku „Międzypokoleniowy Turniej w BULE w 4 turniejach uczestniczyło 110 osób .
Odpowiadając na zainteresowanie tworzymy Centrum wolontariatu i mentoringu które będzie działać przy BUTW.

Podsumowując nasze działania zorganizowaliśmy 920 godz. zajęć w których udział brało 6 172 osoby nasi słuchacze i mieszkańcy miasta Borne Sulinowo. Wszystkie nasze działania służyły poszerzeniu umiejętności , poprawie sprawności ruchowej , psychicznej naszych słuchaczy integracji wewnątrz i międzypokoleniowej.
Serdecznie dziękuję za te trzy lata ciężkiej pracy Barbary Wybranowskiej , Bogusławy Celer , Heleny Kwiatek , Danuty Kmiecik , Ewy Szczepanowskiej, Korneli Lewndowskiej .
Słowa podziękowania należą się również Pani Burmistrz Renacie Pietkiewicz – Chmyłkowskiej za wsparcie finansowe i duchowe,
Panu Staroście Szczecineckiemu Krzysztofowi Lisowi za wsparcie finansowe wszystkim naszym darczyńcą którzy wsparli nas finansowo oraz włożyli duży wkład własnej pracy jako wolontariusze słowa podziękowania należą się również wszystkim prelegentom , instruktorom za wsparcie merytoryczne , za poświęcony czas dziękuję .

Sierpień 2017
P W Ś C P S N
« cze    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Archiwa

Przyjaciele

logo-borne
logo-mbp
logo-ckir
logo-bko
rimaster-logo
logo-sm
logo-lasy2
logo-pafw
logo-arfp
logo-tratwa
RADA OSIEDLA 1 i 2

Agencja PKO BP
Borne Sulinowo